Just nu

  • 27 mars 12.00Berättarfestivalen
    Göran Lundin berättar under temat "Busschafför på villovägar".
  • 28 januariSamtalsgrupp
    En samtalsgrupp för anhöriga till människor med missbruk startar den 28 jan kl 18. Anmälan till Berit Lundström 070-8855702

Återkommande program

  • Tis och fre 18.00NA-möten
    Tisdagar och fredagar kl 18.00 möts NA-gruppen i våra lokaler.